Строителни разтвори


Бетонов център / произвежда строителни разтвори

9

Две машини ВА 40 с производствена мощност 80 м³ строителни и бетонови разтвори на час

9

8 броя силози за цимент с обща вместимост 1600 т

9

ЖП разтоварище за цимент, компресорна станция и площадка за едър добавъчен материал с вместимост 70 000 т.

Машините са напълно автоматизирани като процеса на замесването на разтворите се управлява от компютър, което изключва влиянието на субективния фактор по отношение на рецептурния състав. Бетоновият център е окомплектован с бетоновози с обем 3м³, 6 м³ и 9м³, с едновременна товароподемност 69 м³. Полагането на бетона се извъшва с три броя бетонпомпи Putzmeister с дължина на стрелите съответно 26 м , 32 м и 42 м.

Система за производствен контрол

В бетоновия център е въведена система за производствен контрол Сертифицирана от “Институт по механика” към БАН. Въз основа на продуктовия сертификат, фирмата издава декларация за съответствие.