Строителна армировка


Изработваме арматурна заготовка и детайли с различни диаметри (от φ 6 до № 32) и дължини по спесификация на клиента в кратки срокове и гарантирано качество. Разполагаме с масивна сглобяема сграда с площ 2100 м² с петтонен мостови кран за вътрешен транспорт. Цехът е оборудван и съoръжен с пълен комплект машини (отрезни, изправящи, огъващи, стиков заваръчен апарат и др.), с капацитетни възможности 300 т заготвена строителна армировка месечно при едносменен режим на работа. Към арматурния цех работи и бригада за монтаж на заготвената арматура по строителните обекти. Дружеството работи със собствен материал и материал на клиента.

Цехът притежава сертификат за съответствие 12-НСИОССП-144 от ЛОС – “Център за изпитване и европейска сертификация” – разрешение № РОССП – 12/27.12.2007 г.; оценяване на съответствието по

l

БДС EN 10080:2005

l

БДС EN 13670:2009

l

БДС 9252:2007

l

БДС EN 1992-1:1:2005/ГА:2011

l

БДС 4758:2008