Метални конструкции


Изработваме арматурна заготовка и детаили с различни диаметри (от φ 6 до № 32) и дължини по спесификация на клиента в кратки срокове и гарантирано качество.

Оборудване

Разполагаме с масивна сглобяема сграда с площ 2100 м² с петтонен мостови кран за вътрешен транспорт. Цехът е оборудван и съoръжен с пълен комплект машини (отрезни, изправящи, огъващи, стиков заваръчен апарат и др.), с капацитетни възможности 300 т заготвена строителна армировка месечно при едносменен режим на работа.

A

струг

A

фреза

A

мотокари

A

механични ножовки

A

абразивно отрезни машини

A

газорезна програмна машина

A

пробивни и магнитни бор машини

A

пробивни и магнитни бор машини

A

прес ножица с кръгло и профилно сечение на материала

A

листоотрезна машина

гилотина до 16 мм

A

листоотрезна машина

гилотина до 3 мм

Бригада за монтаж

Към арматурния цех работи и бригада за монтаж на заготвената арматура по строителните обекти. Дружеството работи със собствен материал и материал на клиента.

Сертификация

Цехът притежава сертификат за съответствие №12-НСИОССП-1444/10.01.2015 от “Център за изпитване и европейска сертификация” – рег. № 12 от Рег. на МРР. Оценка на съответствие се извършва по БДС EN 10080:2005; БДС 9252:2007; БДС 4758:2008; БДС EN 1992-1:1:2005/ГА:2011; БДС EN 13670:2009.