Контакти


Свържете се с нас

9 + 5 =

E-mail

rsk_ruse@abv.bg

Адрес

гр. Русе, Източна промишлена зона

Адрес

гр. Русе 7000, Централна поща – п.к. 469

Телефони за връзка:

Председател на Съвета на Директорите

0887445976

Изпълнителен Директор

0888384851

Гл. счетоводител

082/845 789

Диспечер

082/844 315; 844 316

Изпитвателна Лаборатория

082/841 604

Началник Арматурен цех

08888380513

Началник ЕМО

0887406875