За нас


Русенска Строителна Компaния АД

Фирма “Русенска Строителна Компания” АД е акционерно дружество, учредено на 19.06.1995 г. в гр. Русе, с предмет на дейност строителство на граждански и промишлени обекти, производство и търговия с варови, циментови и бетонни разтвори, строителна армировка, метални конструкции, железобетонни елементи и услуги със строителна механизация. Дружеството се управлява от три членен Съвет на директорите и се представлява от:

Марин Недялков Маринов

Петър Иванов Даскалов

Производствената база на “РСК” АД е разположена върху 64 дка собствен терен, намиращ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, в непосредствена близост до “Свободна зона” Русе и включва:

9

Завод за бетонови, циментопясъчни и варови разтвори

9

Арматурен цех

9

ЖП коловоз с разтоварище

9

Строителна група

9

Цех за метални конструкции

9

Строителна механизация

9

Изпитвателна лаборатория за строителна продукция

Система за управление на качеството

Член на строителната камара

В дружеството е въведена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2008 –сертифицирана от DQS.

“Русенска Строителна Компания” АД е член на Камарата на строителите в България.