Строителство и ремонти


Русенска Строителна Компания АД разполага с квалифицирано техническо ръководство и строителни работници за изграждане на промишлени, граждански и жилищни обекти. Строителната група е оборудвана с необходимите за този вид работи – малка механизация, инвентар и ръчни инструменти.

Промишлено строителство

Гражданско строителство

Жилищно строителство