Изпитвателна лаборатория за строителни продукти


Изпитвателната лаборатория за строителни продукти при РСК АД е акредитирана съгласно изискванията на БДС ISO / IEC 17025:2006.

Сертификат – БСА рег. № 22 ЛИ по Заповед №221А/28.04.2014, издаден от ИА “Българска служба по акредитация” гр. София с валидност до 28.04.2018.

 

Обхватът  на акредитацията е:

Цимент

БДС 196-3

Бетонни смеси

БДС EN 12350

Бордюри бетонни

БДС EN 1340

Плочки тротоарни бетонни

БДС EN 1339

Почви строителни

БДС 644:647; БДС 15130; AA SHO T-191

Бетон

БДС EN 12390; БДС EN 206:2014/НА:2015; БДС EN 13791/NA

Разтвори строителни за зидария и мазилка (пресни и втвърдени)

БДС 1015

Добавъчни материали за бетон и стр.разтвори: едри и пясък

БДС EN 933-1; БДС 12620; БДС 13139

Изпитвателната лаборатория за строителни продукти издава протокол от изпитване.