Дейности


Строителство и ремонти

Русенска Строителна Компания АД разполага с квалифицирани строителни работници.

Строителна армировка

Изработваме арматурна заготовка и детайли с различни диаметри.

Земни работи

Русенска Строителна Компания АД извършва изкопи и вертикална планировка.

Метални конструкции

Към цеха работи и бригада за монтаж на заготвените конструкции.

Строителни разтвори

Машините са напълно автоматизирани като процеса на замесването е автоматичен.

Изпитвателна лаборатория

Изпитвателната лаборатория  на компанията е кредитирана съгласно изискванията на БДС.