Строителство и ремонти

Русенска Строителна Компания АД разполага с квалифицирани строителни работници.

Строителна армировка

Изработваме арматурна заготовка и детайли с различни диаметри.

Земни работи

Русенска Строителна Компания АД извършва изкопи и вертикална планировка.

Метални конструкции

Към цеха работи и бригада за монтаж на заготвените конструкции.

Строителни разтвори

Машините са напълно автоматизирани като процеса на замесването е автоматичен.

Изпитвателна лаборатория

Изпитвателната лаборатория  на компанията е кредитирана съгласно изискванията на БДС.

Партньорството с нас Ви прави силни!

Русенска Строителна Компания АД

Вече 20 години “Русенска Строителна Компания” АД работи успешно за своите клиенти в областта на строителство на граждански и промишлени обекти, производство и търговия с варови, циментови и бетонни разтвори, строителна армировка, метални конструкции, железобетонни елементи и услуги със строителна механизация. Дружеството разполага със самостоятелна производствена база, има въведена система за управление на качеството и е член на Камарата на строителите в България.

години опит в бранша

дка собствен терен